Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem produktu STABIBUD®.

STABIBUD logo

Złoty medal na 63 Międzynarodowych Targach Wanalazczości, Badań i Nowych Technologii

Otrzymaliśmy złoty medal na 63 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań i Nowych Technologii "BRUSSELS INNOVA", które odbyły się w dniach 13-15 listopada 2014r. w Brukseli.