Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem produktu STABIBUD®.

STABIBUD logo

Informacje ogólne

Technologię wytwarzania serii preparatów STABIBUD® (sześć odmian koncentratu) opracował zespół wybitnych uczonych z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Preparaty serii STABIBUD® 1-6 są nowym rodzajem SPOIWA GRUNTÓW służącego wykonawstwu następujących robót drogowych:

  • STABILIZACJA GRUNTÓW (iłowych i gliniastych)
  • UTWARDZANIE I WZMACNIANIE GRUNTÓW
  • ODBUDOWA NAWIERZCHNI MINERALNOBITUMICZNYCH

TECHNOLOGIA CHEMICZNO-HYDRAULICZNA STABILIZACJI GRUNTÓW to:

  • Zmniejszenie kosztów i czasu budowy dróg, parkingów, nasypów, obiektów wielkoformatowych do 50-60%
  • Zwiększenie nośności i wytrzymałości podłoża o 40-70%
  • Ograniczenie kosztów utrzymania o 20-60%