Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem produktu STABIBUD®.

STABIBUD logo

Warunki stosowania

Podstawą dla zastosowania środka STABIBUD® jest sprawdzenie jego efektywności działania w połączeniu z gruntem pod względem wymaganych właściwości zawartych w projekcie technicznym, dokumentacji technicznej i technologicznej.
W tym celu należy przeprowadzić niezbędne badania gruntu rzeczywistego i sporządzić recepturę mieszanki stabilizacyjnej. Receptura ta, ma określić optymalne ilości poszczególnych składników dla osiągnięcia wymaganych właściwości wytrzymałościowych.
Następnie należy dokonać porównania wyników z wymogami zawartymi w tej dokumentacji, odpowiednich normach przedmiotowych i wymogami technicznymi.