Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem produktu STABIBUD®.

STABIBUD logo

Przeznaczenie

Technologia stabilizacji za pomocą STABIBUD® przeznaczona jest do:

 • nośnych warstw nawierzchni drogowych
 • podbudów pomocniczych i zasadniczych
 • trwałej stabilizacji gruntów wątpliwych i wysadzinowych
 • neutralizacji i scalania gruntów skażonych zanieczyszczeniami petrochemicznymi, olejowymi i benzynowymi
 • dróg lokalnych i dojazdowych
 • dróg leśnych i ścieżek rowerowych
 • wzmacnianie terenów budowlanych i dróg tymczasowych
 • poboczy, nasypów drogowych i wałów przeciwpowodziowych
 • lotnisk cywilnych z ograniczeniem do
 • nawierzchni dróg startowych
 • nawierzchni dróg kołowania
 • nawierzchni płyt
 • nawierzchni wydzielonych miejsc postoju.