Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem produktu STABIBUD®.

STABIBUD logo

Właściwości stabilizowanego gruntu

Stabilizacja gruntu ma na celu wykonanie podbudowy (nawierzchni), która po stwardnieniu stanowi część nośną lub całość nawierzchni drogowej. Zagęszczenie i stwardnienie gruntu jest wynikiem permanentnej zmiany sił wiązań wodnych cząsteczek gruntów (koloidów) – zostają bowiem przerwane ciągi kapilarne w bardzo szerokim zakresie.


Głębokość penetracji STABIBUD-1® do gruntu jest ograniczona jedynie do momentu, gdy roztwór napotka na doskonale suchą warstwę, do której nie dochodzą żadne poziomy gruntowe wód lub zjawiska kapilarności. Grunt staje się odporny na destrukcyjne działanie wody i mrozu wykazując cechy warstw elastycznych, co pozwala zapobiegać powstawaniu pęknięć i odkształceń górnych warstw konstrukcji nawierzchni (koleinowanie dróg). Nośność nawierzchni zostaje znacznie podwyższona.

W przypadku gruntów, dla których STABIBUD-1® ma swoje zastosowanie wytrzymałość wzrasta odpowiednio: E1 ≥ 120 MPa i E2 ≥ 200 MPa, a nawet E2 do 450 MPa.

Dodatkowym atutem preparatu STABIBUD® jest wiązanie zanieczyszczeń lotnych czy niebezpiecznych petrochemikaliów (np. benzyna, ropa, oleje) z gruntem, co redukuje wysokie ich stężenie, tworząc materiał podobny do skał osadowych odpornych na wodę i trwale powstrzymuje wymywanie szkodliwych składników do sąsiednich gruntów lub zbiorników wodnych.