Zapraszamy Państwa do zapoznania się z katalogiem produktu STABIBUD®.

STABIBUD logo

Zakres stosowania

Preparat STABIBUD-1® przeznaczony jest do ulepszania i/lub stabilizacji następujących rodzimych gruntów w budownictwie drogowym:

 • grunty antropogeniczne (zawierające pyły)
 • grunty humusowe 2% < lom < 5%
 • zwietrzeliny KWg
 • rumosze KRg
 • żwiry Żg
 • pospółki Pog
 • piaski Pµ, Pg
 • pyły; µ, µp
 • gliny Gp, G, Gµ

Ponadto wymienione grunty powinny spełniać następujące warunki:

 • zawartość ziaren przechodzących przez sito o średnicy 50mm powinna wynosić 100%
 • zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm powinna wynosić nie mniej niż 20%
 • zawartość części organicznych nie więcej niż 5%
 • wskaźnik plastyczności > 5%.